شرکت ارژنگ ستبر تاراز

بیشتر بخوانید

پروژه ها

پروژه های انجام شده

پروژه تعمیرات و راه اندازی صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

عملیات تعمیرات و راه اندازی صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه کمپ ایرانیان

پروژه کمپ ایرانیان

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه جاده دسترسی پمپ استیشن

پروژه جاده دسترسی پمپ استیشن

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه محوطه سازی کارفرما

پروژه محوطه سازی کارفرما

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه Bagging Storage

پروژه Bagging Storage

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه آشپزخانه و رستوران

پروژه آشپزخانه و رستوران

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه ایستگاه گاز

پروژه ایستگاه گاز

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه مهمانسرا

پروژه مهمانسرا

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه تعمیرات استراکچر

پروژه تعمیرات استراکچر

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه slope protection

پروژه Slope Protection

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

پروژه فنس جداکننده ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی

پروژه فنس جداکننده ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی

شرکت فنی و مهندسی ارژنگ ستبر تاراز

فرآیند کاری ما

هدف ما رضایتمندی شماست

آغاز پروژه

انتخاب تیم مجرب

برنامه ریزی دقیق

ساخت و ساز نهایی